Baner

Mgr. Kateřina Poláková

Advokátní kancelář Mgr. Kateřiny Polákové

Ceník služeb


Cena za poskytované advokátní služby je stanovena po dohodě s klientem dle věcné a časové náročnosti věci s přihlédnutím k sazbám dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, následujícími způsoby:

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena)

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát nad zpracováním věci pro klienta fakticky stráví

Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení